Gå till innehåll

Artdatabanken levererar!

Biologisk mångfald är en del av den värld vi lever i. Tyvärr är människor allt mer bortkopplade från naturen i och med att många lever sina liv i storstäder, till skillnad från hur Sverige såg ut för exempelvis ett hundra år sedan. Då levde merparten av befolkningen på landsbygden och hade en mycket närmare relation till naturen, och dess mångfald.

Det är uppenbart att vårt moderna samhälle åsamkar naturen stora förändringar och problem, något som på sistone har uppdagats allt mer i form av arter som minskar eller står på randen till utrotningens stup. FNs panel för biologisk mångfald rapporterade nyligen att runt en miljon arter riskerar att försvinna inom en snar framtid om vi inte gör omfattande förändringar i vårt globala samhälle (läs mer i Sveriges Natur). En miljon. Stanna upp och fundera på den siffran. Det är en avsevärd del av de arter som för närvarande finns på vår planet (det uppskattade antalet varierar stort, men siffror som nämns ligger ofta runt 10-20 miljoner olika arter), och många försvinner utan att vi ens vet vilka de är. Att ha så mycket information som möjligt om naturens mångfald, samlat i ett smart format, är minst sagt önskvärt och viktigt.

Artdatabanken gör ett jättefint jobb att samla information om Sveriges biologiska mångfald och att göra den tillgänglig till allmänheten. Denna månad lanserade de Artfakta, en ny tjänst knuten till bland annat Artportalen, där man "samlat flera av tjänsterna för art- och naturvårdsinformation i ett gemensamt och mobilanpassat gränssnitt." Det är alltså inte en app, utan en webbsida som är smidigt anpassad till din mobil. Men om man sparar den som en länk på sin mobil ("add to home screen") funkar det i princip som en app.

Jag har själv börjat använda Artfakta genom mobilen. Den är faktiskt suverän (inga problem än så länge). Man kan lätt få reda på spännande information om en art som man redan känner till. Om man exempelvis står vid en härlig ek kan man fiska upp mobilen ur fickan och ta reda på mer information, som exempelvis var i Sverige den finns. De rapporter som skickats in till Artportalen visar mycket riktigt den för eken så klassiska nordgränsen vid Dalälven.

Ek (Quercus robur). Källa: Wikipedia.se.
Ekens utbredning enligt de rapporter som skickats in till Artportalen. Källa: Artfakta.se.

Dessutom är Artfakta ett väldigt bra hjälpmedel för att hitta fram till rätt art. Om man t.ex. ser en fjäril som man inte är säker på kan man prova sig fram genom informationen i Artfakta, som bland annat är organiserat på ett smart, systematiskt sätt.

Sprid glädjen och viljan att skydda naturen

Om du jobbar med barn och unga är det spännande att ta reda på mer om de djur, växter eller andra varelser som man ser. Kanske håller ni på med faktatexter i skolklassen? Kanske ni gör "småkrypssafari" på fritids (något jag själv gör inom jobbet på Sigtuna Naturskola). Varför inte använda Artfakta för att snabbt ta reda på mer om mångfalden i naturen? Då gör ni tillsammans ett viktigt jobb för att sprida kunskap om naturen, den biologiska mångfalden, och hur viktig det är att skydda den variation som finns i Sveriges avlånga land. För det är onekligen så att den biologiska mångfalden har det svårt även i just vårt land (se rapport från Naturvårdsverket) och att "barn som förstår naturen skyddar den" (läs denna artikel i forskning.se).