Gå till innehåll

Världens viktigaste reaktion?

I dessa tider är det många som passar på att njuta av en fin bok. Så även jag. Denna bok (Fagus sylvatica) öppnar nu upp sina gröna solfångare för att driva världens kanske viktigaste kemiska reaktion: fotosyntesen! Det låter som ett stort påstående, men faktum är att den absolut överväldigande delen av livet på jorden har sin grund i den solenergi som de gröna växterna fångar med sina blad och använder för att bygga kolhydrater av koldioxid och vatten. Förenklat uttryckt blir det:

vatten + koldioxid + solenergi => druvsocker + syrgas

eller

H2O + CO2 + solenergi => C6H12O6 + O2

Färska, skrynkliga blad på en bok (Fagus sylvatica).

Fotosyntesen lägger alltså grunden för livet på jorden eftersom växter blir till mat för andra, inklusive djur (allt från insekter till däggdjur), svampar och bakterier.

Skrynkligt värre, som ett sammanpressat dragspel.

Just bok är en riktig mästare på att fånga solens strålar. Tillsammans bildar bladen på en gren en horisontell ”matta” för att ta vara på ljuset. Då blir det inte heller mycket kvar på marknivån, och mycket riktigt är växtligheten under bokarna ganska sparsam.

Många bokblad som skrynklar ut sig till ett jämnt, horisontellt plan för att fånga solens strålar.

Tänk så mycket man kan lära sig av en bok! Just denna utgåva hittade jag i Stadsskogen i Uppsala.