Gå till innehåll

Ett eko av mångfald

Eksnabbvinge (Favonius quercus). Låter det bekant? Nja, kanske inte, men det är som synes en fjäril, och faktum är att det finns många fler fjärilar än vad man kan tro. Bara i Sverige finns det faktiskt över 3000 fjärilsarter enligt Artfakta.se och globalt sett är det hundratusentals. (Otroligt va?!) Just denna art är ganska vanlig men svårare att se då den gärna håller sig högt upp i ekar och njuter av honungsdagg (bladlössens sockerhaltiga exkrementlösning).

Eksnabbvinge (Favonius quercus)

Artepitetet ”quercus” skvallrar onekligen om att den är knuten till just ek (Quercus robur). Dessutom överlappar utbredningsområdet för fjärilen ganska väl med det för trädet.

Utbredningsområdet för eksnabbvinge (vänstra bilden) och skogsek (högra bilden). Källa: Artfakta.se

Tänk vilken mångfaldsmagnet ekar är! Men då gäller det inte bara små söta ekar som vi har i stadsbebyggelse, utan eken som helhet, dvs allt från unga ekar till riktigt gamla ekar som har en helt annan struktur och biologisk mångfald eftersom många arter har väldigt specifika behov. Många arter behöver t.ex. riktigt gamla, multnande träd som livsmiljö.

Till sist, en bild på stora ekar i olika beklädnader i Morga hage, strax söder om Uppsala. Inte oväntat har detta område en fin insektsfauna enligt flera entomologer jag känner.

Magiska träd i Morga hage, mellan Uppsala och Knivsta.

Tips till den nyfikna: Gå till Artfakta.se och sök på ”eksnabbvinge”!