Gå till innehåll

Alright! Den här veckan som kommer är inte vilken vecka som helst, utan den har fokus på biologisk mångfald eftersom 22 maj är Biologiska mångfaldens dag. Det myllrar förstås av spännande mångfald i naturen nu när den vaknat upp rejält efter ”vintern” vi haft. Årets firande blir av rådande omständigheter inte som det brukar vara, men alla har möjlighet att vara med då ”Biologiska mångfaldens dag 22 maj” (samt på FaceBook här) ordnar med livesändning nu på fredag! Coolt va’?! Dessutom händer en del andra aktiviteter under veckan. För att läsa mer och ta del av programmet, kolla in hemsidan.

PEDAGOGTIPS

  • Varför inte följa med ”live” från klassrummet nu på fredag?! Koppla upp sändningen på skärmen och ta del av smörgåsbordet en stund tillsammans.
  • Prata om biologisk mångfald i skolan och varför det är viktigt. Varför inte ta upp begrepp som ART, BIOLOGISK MÅNGFALD, EKOSYSTEM, NÄRINGSKEDJA, EKOSYSTEMTJÄNSTER, m.fl.
  • Slå ett slag för biologisk mångfald genom att tillsammans tillverka exempelvis bihotell, fågelholkar, gå på småkrypssafari m.m. (Det kommer jag själv göra med diverse skolelever 🙂)

LÄNK
https://www.biomfdag.se/


Tipsa gärna vänner och kollegor!!!

Biologisk mångfald är en del av den värld vi lever i. Tyvärr är människor allt mer bortkopplade från naturen i och med att många lever sina liv i storstäder, till skillnad från hur Sverige såg ut för exempelvis ett hundra år sedan. Då levde merparten av befolkningen på landsbygden och hade en mycket närmare relation till naturen, och dess mångfald.

Det är uppenbart att vårt moderna samhälle åsamkar naturen stora förändringar och problem, något som på sistone har uppdagats allt mer i form av arter som minskar eller står på randen till utrotningens stup. FNs panel för biologisk mångfald rapporterade nyligen att runt en miljon arter riskerar att försvinna inom en snar framtid om vi inte gör omfattande förändringar i vårt globala samhälle (läs mer i Sveriges Natur). En miljon. Stanna upp och fundera på den siffran. Det är en avsevärd del av de arter som för närvarande finns på vår planet (det uppskattade antalet varierar stort, men siffror som nämns ligger ofta runt 10-20 miljoner olika arter), och många försvinner utan att vi ens vet vilka de är. Att ha så mycket information som möjligt om naturens mångfald, samlat i ett smart format, är minst sagt önskvärt och viktigt.

Artdatabanken gör ett jättefint jobb att samla information om Sveriges biologiska mångfald och att göra den tillgänglig till allmänheten. Denna månad lanserade de Artfakta, en ny tjänst knuten till bland annat Artportalen, där man "samlat flera av tjänsterna för art- och naturvårdsinformation i ett gemensamt och mobilanpassat gränssnitt." Det är alltså inte en app, utan en webbsida som är smidigt anpassad till din mobil. Men om man sparar den som en länk på sin mobil ("add to home screen") funkar det i princip som en app.

Jag har själv börjat använda Artfakta genom mobilen. Den är faktiskt suverän (inga problem än så länge). Man kan lätt få reda på spännande information om en art som man redan känner till. Om man exempelvis står vid en härlig ek kan man fiska upp mobilen ur fickan och ta reda på mer information, som exempelvis var i Sverige den finns. De rapporter som skickats in till Artportalen visar mycket riktigt den för eken så klassiska nordgränsen vid Dalälven.

Ek (Quercus robur). Källa: Wikipedia.se.
Ekens utbredning enligt de rapporter som skickats in till Artportalen. Källa: Artfakta.se.

Dessutom är Artfakta ett väldigt bra hjälpmedel för att hitta fram till rätt art. Om man t.ex. ser en fjäril som man inte är säker på kan man prova sig fram genom informationen i Artfakta, som bland annat är organiserat på ett smart, systematiskt sätt.

Sprid glädjen och viljan att skydda naturen

Om du jobbar med barn och unga är det spännande att ta reda på mer om de djur, växter eller andra varelser som man ser. Kanske håller ni på med faktatexter i skolklassen? Kanske ni gör "småkrypssafari" på fritids (något jag själv gör inom jobbet på Sigtuna Naturskola). Varför inte använda Artfakta för att snabbt ta reda på mer om mångfalden i naturen? Då gör ni tillsammans ett viktigt jobb för att sprida kunskap om naturen, den biologiska mångfalden, och hur viktig det är att skydda den variation som finns i Sveriges avlånga land. För det är onekligen så att den biologiska mångfalden har det svårt även i just vårt land (se rapport från Naturvårdsverket) och att "barn som förstår naturen skyddar den" (läs denna artikel i forskning.se).